Liiketoiminnan riskienhallinta apteekissa

Proviisori Tiina Päivärinne tutki PD-projektityössään apteekkien riskienhallintatyötä, joka on tällä hetkellä painottunut apteekin sisäisiin asioihin kuten henkilöstöön, talouteen ja toiminnan edellytyksiin. Vaikka riskikartoituksessa apteekkarit kertoivat keskittyneensä eniten henkilöstöriskeihin, suurimpina realisoituneina riskeinä kuvattiin eniten ulkoiseen toimintaympäristöön liittyviä riskejä.

Kireä kilpailutilanne motivoi apteekkia riskienhallintatyön kehittämiseen ja suuntaa riskienhallintatyötä toimintaympäristön riskeihin. Useilla apteekeilla on käytössään prosessimainen toimintamalli, joka luo erinomaisen rakenteen riskienhallintatyön kehittämiselle.

Minulla oli ilo ohjata Tiinan ansiokasta PD-työtä, joka antaa riskienhallintatyöhön ajankohtaisia käytännön vinkkejä. Pääset tutustumaan Tiinan työhön tästä.